Anonim

Ово је одлично питање. Одговорност и слобода очигледно су два концепта која морамо прихватити ако желимо подучити младе да учествују у нашој демократији. Учитељи су лако бити тако организовани и структурирани да ученици губе слободу, што заузврат спушта ниво одговорности ученика и повећава одговорност наставника. Да ли је то начин на који желимо да се то догоди?

Да бисте одговорили на питање наставника, долазе у обзир две стратегије поучавања.

1. Методе учења засноване на пројектима, у сарадњи или услугама. Они стављају одговорност на учење ученика подстичући га да пронађе одговор на проблем, а не да памти решење које је наставник дао.